برچسب: عوارض جراحی زیبایی واژن

پارگی عضله دو سر بازو

پارگی عضله دو سر بازو پارگی عضله دو سر بازو در سنین جوانی اغلب ناشی از فشارها و ضربه های شدید می باشد. مثلا بیماری که وزنه بردار می باشد و وزنه بسیار سنگینی را می خواهد از ناحیه ساعد به صورت خم کردن آرنج بلند کند و ناگهان نیرویی به ساعد وارد می کند […]

ادامه مطلب