برچسب: تعویض مفصل لگن

تعویض مفصل لگن

ارتوپد خوب در تهران تعویض مفصل لگن چیست یکی از جراحی های موفق در شکستگی جراحی مفصل لگن است که باعث می شود بیمار از داشتن درد مزمنی که داشته رها شود در این جراحی مفصل لگن مفصل آسیب دیده از ران در ناحیه لگن با یک مفصل مصنوعی تعویض می شود . در چه […]

ادامه مطلب