روز: می 22, 2018

سرطان مثانه

سرطان مثانه سرطان مثانه یکی از بیماری های مجاری دستگاه ادراری می باشد که در میان بیماران بسیار به چشم می خورد. می توان با داشتن رژیم مناسب غذایی مناسب از بروز این بیماری پیشگیری نمود و در صورت تشخیص به موقع بیماری قابل درمان می باشد. مثانه مثانه یکی از مهم ترین اجزای سیسم […]

ادامه مطلب