ماه: مارس 2018

سونوگرافی رحم و تخمدان

سونوگرافی رحم و تخمدان سونوگرافی رحم و تخمدان بدین منظور انجام می شود که بیماری های رحم و ضمائم را مانند کیست تخمدان – سرطان رحم – سرطان دهانه رحم و …. را بررسی کند . سونوگرافی رحم و تخمدان یکی از روش هایی که می توان به وسیله آن بسیاری از بیماری ها را […]

ادامه مطلب