ماه: نوامبر 2017

روش های کاشت مو طبیعی

روش های کاشت مو طبیعی در حال حاضر بهترین روش های کاشت مو طبیعی که می توان نتایج مطلوبی را از آن دریافت کرد کاشت مو به روش جراحی fut و کاشت مو با روش غیر جراحی fit می باشد یا ترکیب این دو روش کاشت مو ، با استفاده از این روش های کاشت […]

ادامه مطلب