ماه: اکتبر 2017

زانوی پرانتزی

زانوی پرانتزی به این معنا است که وقتی فرد در حالت ایستاده دو پای خود را صاف در کنار هم قرار می دهد، زانوهایش به طور قابل ملاحظه ای از هم فاصله داشته باشد، افرادی که دارای زانوی پرانتزی هستند علاوه بر اینکه از ظاهر پای خود راضی نیستند ممکن است در حالت های شدید […]

ادامه مطلب