ماه: اکتبر 2016

جراحی ترمیم بینی

عمل ترمیم بینی ترمیم بینی | جراحی ترمیمی بینی | عمل ترمیم بینی در برخی موارد  جراح  بینی به نکات ریزی توجه نکرده و باعث به وجودن آمدن نقص های کوچک می شود که باعث می شود بیمار از جراحی زیبایی خود رضایت کامل را نداشته باشد.مثلا اگر در عمل اول به بزرگ بودن توربینیت […]

ادامه مطلب