ماه: آگوست 2016

ورم و التهاب بعد از عمل بینی

ورم و التهاب بعد از عمل بینی جراح بینی ، ورم بینی بعد از جراحی بینی ، مراقبت های بعد از جراحی بینی ورم و التهاب بعد از عمل بینی امری طبیعیست ، این تورم از زمان عمل شروع خواهد شد و به نسبت نوع بینی حتی تا دو سال هم ممکن است ادامه یابد. […]

ادامه مطلب