روز: فوریه 23, 2016

عوامل سقط جنین

عوامل سقط جنین عوامل ایجاد کننده سقط جنین شامل موارد زیر می شود رشد و نمو غیر طبیعی تخم در چنین حالتی اختلال رشد جنین در نهایت منجر به سقط جنین به صورت خود به خودی می شود. ناهنجاریهای ارثی و ژنتیکی جنین این عامل که در ژنتیک مادر و یا پدر موجود است باعث […]

ادامه مطلب