بارگذاری...

جراحی بینی

در زمان های گذشته به خصوص در کشور ایران جراحی های بینی که به سبک قدیمی انجام می شد با هدف کوچک تر کردن بینی صورت می گرفت و دوره نقاهت بعد از جراحی بینی با کبودی و درد زیادی همراه بود. همچنین در نتیجه بینی بسیار کوتاه ، کوچک و یا نامتناسب می شد البته منظور ما تمامی مورد های جراحی بینی نیست در گذشته نیز جراحی های بینی موفقیت آمیز زیادی بوده است اما امروزه می توان می گفت با توجه به متقاضیان زیاد جراحی بینی این عمل ساده تر از گذشته انجام می گیرد و با توجه به تکنیک های نوین در نظر گرفته شده و بررسی های کافی و لازم درصد موفقیت جراحی بینی در افراد با هر نوع بینی خیلی بالاست.

جراحی گوش

جراحی گوش موسوم به اتوپلاستی گونه ای از جراحی های موثر در درمان مشکلات فرمی و سایزی گوش هاست آثار مفید جراحی گوش تا میزان بالایی به تغییرات اعمال شده بستگی دارد . در هر صورت این نوع جراحی موجب بهبود وضع ظاهری ، رفع ایرادات فرمی ، برطرف نمودن ناهنجاری عضو ، افزایش اعتماد به نفس و افزایش جذابیت می شود